Επικοινωνία

[Form id=”12″]

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Email: infogaclm@gmail.com 

Συνδρομές
Email: membership.gacl@gmail.com

Έκθεση Antipodean Palette
Email: antipodeanpalette@gmail.com

Newsletter GACL News
Email: newslettergacl@gmail.com

Περιοδικό Antipodes
Email: gacl.editor@gmail.com

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
Email: infogaclm@gmail.com

Books & More
Email: salesgacl@gmail.com
infogaclm@gmail.com

Ταχυδρομική διεύθυνση

P.O. Box 4307,
The University of Melbourne,
Parkville, Vic 3052